p0047 projekt i wydruk olek korn bez kam. bocznych 08.2023r